همکاری لوفت هانزا (Lufthansa) و گوگل Google Cloud


گروه لوفت هانزا برای بهبود عملکرد عملیاتی خطوط هوایی خود و به حداقل رساندن تأثیر بی نظمی در مسافران خود با Google Cloud همکاری می کند .
تاخیر در پرواز ، رزرو مجدد به دلیل پروازهای از دست رفته و شرایط شدید هوا برخی از بسیار عواملی است که می تواند برنامه پرواز را مختل کند.
هدف از مشارکت جدید ایجاد سامانه ای است که سناریوها را برای بازگشت به برنامه پرواز پایدار در صورت بی نظمی نشان می دهد تا مسافران همچنان در حد ممکن و به راحتی به مقصد خود برسند.
این کار با ادغام داده ها از فرآیندهای مختلف که برای عملیات پایدار مرتبط هستند ، انجام می شود . دکتر کایسلر از هیئت مدیره لوفت هانزا گفت که ما به دنبال دیجیتالی شدن هدایت پروازها هستیم .
وی گفت: “این امر به ما امکان می دهد تا بی نظمی های پرواز را زودتر شناسایی و اقدامات متقابل را در مراحل اولیه انجام دهیم.”
به عنوان مثال ، پروازها به دلیل شرایط جوی مانند بارش برف گاهی اوقات به تأخیر می افتند و مسافران ممکن است پروازهای اتصالی خود را از دست دهند.
در آینده می توان با کمک سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی ، راحتی بیشتری برای مسافران گروه لوفت هانزا فراهم کرد.


توماس کوریان ، مدیرعامل Google Cloud نیزگفت: “از طریق این همکاری ، ما فرصت قابل توجهی برای انقلابی در آینده عملیات هواپیمایی داریم.

منبع: سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران https://bit.ly/37i99vl