هوشمند سازی ایرلاین لوفت هانزا

همکاری لوفت هانزا (Lufthansa) و گوگل Google Cloud گروه لوفت هانزا برای بهبود عملکرد عملیاتی خطوط هوایی خود و به حداقل رساندن تأثیر بی نظمی در مسافران خود با Google Cloud همکاری می کند .…